Русская матрешка

1. devochka s petyhom 10. Vyatskaya 12. Avtorskaya 2. Posadskaya
11. Avtorskaya 5. Semenovskaya 6. Semenovskaya 8. Polhovskaya
7.Polhovskaya 9. Vyatskaya 4. Posadskaya 3. Posadskaya